Applikationer

Byggtermografi

Termografering av hus och lokaler är ett av de bästa sätten att jaga byggfusk och slarv vid isolerings-arbeten. Även fuktskador kan upptäckas med en värmekamera. VVS och HVAC är andra områden där värmekameror är mycket användbara. Tex. kan värmeslingor i golv lokaliseras och temperaturer i ventilationsintag kan mätas bekvämt, även om det är högt till tak, som tex i sporthallar.
Exempel på användningsområden:
- Vägg-, golv- och takisolering
- Tätningar runt fönster och dörrar
- Luftburen värme och kyla
- Lokalisera, mäta och balansera golvvärmeslingor