Om Värmekamera

Om Värmekamera.se

Micro-Epsilon Sensotest AB ingår sedan några år i Tyska Micro-Epsilon sfären. Vi är ett specialistföretag inom sensorer för positions- och avståndsmätning där vi har egen utveckling och tillverkning i Tyskland, men vi är även ett agenturföretag som specialiserat sig på försäljning av värmekameror och värmekamera-system för tex brandövervakning och tillståndskontroll av maskiner. Då vi även marknadsför sensorer för mätning av temperatur, position, dimension, tryck, kraft etc så har vi gjort denna hemsida, värmekamera.se där vi enbart fokuserar på värmekameror och värmekamera relaterade produkter.
Vår försäljning riktar sig huvudsakligen mot den svenska marknaden men i vissa fall har vi också försäljning till Norge och Danmark. Våra typiska kunder är företag i alla storlekar samt universitet och högskolor. Vi erbjuder våra kunder heltäckande support, från första kontakt när man behöver hjälp med att välja rätt produkt för sin applikation till service och reparationer på gamla produkter.

Sensotest AB startades 1996 av Nihat Palanci och Benny Nyberg. Båda har ett förflutet från mätinstrumentbranchen och försäljning sedan början av 1980-talet.

Nihat Palanci
VD

Försäljning Produktspecialist på värmekameror och övervakningssystem samt trycktestdörrar "Blower-door". Hjälper även till med frågor rörande IR-temperatur-givare och positionsgivare.
nihat.palanci@micro-epsilon.se

Benny Nyberg
vVD

Försäljning Produktspecialist på Optris IR-temperatur-givare och IR-kameror, FUTEK kraftgivare. Svarar också på frågor rörande Micro-Epsilon (positionsgivare) samt värmekameror.
benny.nyberg@micro-epsilon.se

Anders Mejlvang

Försäljning Produktspecialist på positions-, avstånds-, och dimensionsgivare (Micro-Epsilon). Hjälper också till med frågor rörande IR-temperatursensorer och värmekameror. Stationerad i Gränna.

anders.mejlvang@micro-epsilon.se

Ulrika Holmström

Ordermottagning, ekonomi.

Tel.vx: 08-564 733 80 ulrika.holmstrom@micro-epsilon.se