Applikationer

Process Automation

Värmekameror av industrityp för fasta installationer eller sk. OEM modeller används mer och mer inom tillverkningsindustrin och processindustrin.
Den höga graden av automatisering gör att många funktioner bara kan lösas med att man tar en värmebild eller video av processen, tex identifiera detaljer eller kontrollera att ev. värmebehandling av produkter har fungerat som de skulle.
Tack vare smarta dataprogram till värmekamerorna kan man sätta upp larm- och övervakningsfunktioner som är knutna till vissa delar av bilden. I en del fall kan också en IR-kamera vara ett alternativ till visuella CCD-kameror vid ex.vis produktkontroll.