Process Automation

Värmekameror och Temperaturlinjekameror sk. IR-linjeskanners används ofta inom tillverkande industri för kvalitetssäkring. Stabil och jämn temperaturfördelning är ofta nyckeln till bra kvalitet

Läs mer

Produktnyhet

Optris Xi 80

Xi 80 kombinerar fördelarna med en IR-kamera med enkelheten av en pyrometer, IR-temperatursensor. Med en värmebild bestående av 80 x 80 pixlar eliminerar man det tidskrävande letandet efter "Hot-spots" och positionerandet av en 1-punkts mätande IR-sensor.

>Läs mer

 

Kontakta oss

+46 (0) 8 564 733 80
Micro-Epsilon Sensotest AB - Girovägen 13
17562 Järfälla, Stockholm