Applikation

Blower-door

Så kallade ”Blower-doors” är specialtillverkade, mobila dörrar med inbyggda fläktar, en eller flera. Dessa dörrar används för att trycksätta (eller undertrycksätta) lokaler för att därigenom få fram lokalens täthet (=läckage). Paketet är komplett med fläktdörr och kontrollenhet som automatiskt beräknar lokalens täthet. Det är dessutom en mycket god ide att termografera lokalen samtidigt som man undertrycksätter den (framförallt på vintern) tack vare att alla läckor syns då ännu tydligare i kameran.