Applikation

Värmekameror för Brandövervakning

Brandövervakning med IR-kameror är ett starkt växande område. Intressanta områden för brandövervakning är tex avfallsdepåer, både för hushållssopor och annat avfall som tex bildäck mm. Under senare år har flera bränder uppstått i depåer med följd att giftig rök spridits över tätbebyggda områden. De brandvarningssystem baserade på IR-kameror vi erbjuder övervakar hela depåer, både utomhus- som inomhusdepåer. Skulle temperaturen någonstans i avfallet närma sig ett kritiskt värde ges ett larm till operatören för åtgärd och dessutom kan en automatisk vattenkanon riktas mot det område som gett larm och systemet släcker automatiskt den begynnande brandhärden. Även hela småstäder övervakas med värmekameror, särskilt gamla kulturminnesmärkta stadsdelar med trähus. Även industriers materiallager och maskinparker kan övervakas på samma sätt.