Applikation

Forskning & Utveckling

Inom Forskning & Utveckling har värmekameror varit oumbärliga redan under flera decennier. Tillämpningarna kan vara inom så vitt skilda områden som allt från medicin och klinisk forskning till flyg- och rymdindustrin och universums utforskande. Värmekameror som används på tex satelliter för utforskande av universum är av en klass för sig och sådana finns ej för vanligt kommersiellt bruk, men däremot kan vi erbjuda värmekameror med extra höga prestanda vad gäller ex.vis antalet pixlar samt temperaturupplösning (NETD).