Applikation

Värmekameror inom Industriunderhåll

Portabla värmekameror är idag ett självklart inslag i el- eller maskinreparatörens/ servicemannens verktygslåda. Värmekameran kan i tidigt skede visa på ett begynnande problem. Elanläggningar kan med fördel värmefotograferas under drift med belastning och visar då genast om det finns tendenser till överhettning som kan leda till i värsta fall brand. Överhettningar beror ofta på dåliga kontakter eller dåligt åtskruvade förband. Även maskiner, motorer, lager mm kan hälsokontrolleras med en värmekamera. Onaturlig värmeutveckling i tex ett lager indikerar ev. snedbelastning eller att det börjar vara utslitet. Andra typexempel är kontroll av isoleringsmaterial i ugnar och kärl för smältor inom stålindustrin.