Applikation

Kalibrering

Från DIAS (Tyskland) och Optris (Tyskland) kan vi erbjuda kompletta kalibreringssystem för kontroll av Värmekameror, IR-temperatursensorer och IR-termometrar. Förutom sk. svartkroppsstrålare så har vi också en extra noggrann IR-temperatursensor som kan användas som referensinstrument, Optris CTLaser-DCI.
Vi utför också kalibreringscertifiering av värmekameror och IR-sensorer. Kontakta oss för prisuppgifter.