Temperaturskanner DIAS PYROLINE 256 compact

IR-temperaturlinjekamera i kompakt utförande

Från tyska DIAS Infrared kommer linjekameran PYROLINE Compact som är en Industrikamera avsedd för inbyggnad i maskiner eller installation i industri-processer av olika slag. Kameran mäter temperaturprofilen över en viss yta och om objektet roterar eller rör sig framåt (tex material på ett transportband) så får man en termisk bild av ytan. Kamerorna finns i olika utföranden med olika våglängdsspektra för att kunna anpassas för olika mätsituationer, material och temperaturområden. Två olika linjedetektorer finns, 128×1 pixel samt 256×1 pixel. Linjeskanningsfrekvensen är upp till 256 Hz och 8-14um varianten kan även fås med 516 Hz.
Fyra olika spektralversioner finns:
8-14um: För generella mätningar / 0-800 C
4,8-5,2um: För glastillämpningar (floatglass, flaskor, smälta) / 250-1250 C
3-5um: För keramiska material och metaller / 200-1250 C
1,4-1,8um: Metaller vid höga temperaturer / 600-1300 C 

Mätområde0-1300 C (olika modeller)
Optik Från 20°till 90° F.O.V.
Detektor 128×1 alt 256×1
Spektralområde 8-14/ 4,8-5,2/ 3-5/ 1,4-1,8µm
Linjefrekvens 256 Hz alt 512 Hz
Interface/utgångar Ethernet, dig I/O
Fokusering Manuell alt. motor
Övrigt Skyddshus mm