Applikation

Värmekameror i Process / Automation

Värmekameror av industrityp för fasta installationer inom tillverkningsindustrin och processindustrin. Lämpade även för OEM för inbyggnad i maskiner tack vare den lilla storleken.
Värmekamerorna fungerar utmärkt för automatisering av processer tack vare digitala och analoga I/O.
Tack vare smarta dataprogram till värmekamerorna kan man sätta upp larm- och övervakningsfunktioner som är knutna till vissa delar av bilden. I en del fall kan också en IR-kamera vara ett alternativ till visuella CCD-kameror vid ex.vis produktkontroll.